.

Zaliczeniowe - czyli co należy wiedzieć na temat tej usługi d731ba

Wikicars, a place to share your automotive knowledge

Jump to: navigation, search

Praca dyplomowa - dzieło, przykładowo pisemna praca, której spisanie i obrona jest niezbędne do uzyskania przez ucznia (Znasz ściągawka? Nie, to poznaj do niego!), studenta, słuchaczkę lub doktoranta dyplomu zakończenia szkoły bądź uczelni, a poza tym tytułu zawodowego lub stopnia w nauce (Znasz magisterka? Nie, więc przekonaj się do niego!). Po ustanowieniu systemu tzw bolońskiego w szkołach wyższych w Polsce, wrócono na szerszą skalę do tytułowania licencjatu i inżyniera. Typy prac dyplomowych, podział ze względu na rodzaj szkoły lub uczelni: praca licencjacka - pisana jest na koniec studiowania I stopnia licencjackich, albo w połowie dwustopniowych studiów magisterskich (Znasz zaliczeniowe? Nie słyszałeś, to poznaj do tego sposobu!). Obrona pracy pozwala na używania tytułu licencjata; praca inżynierska - pisana na zakończenie studiów pierwszego stopnia inżynierskich, bądź w połowie II-stopniowych studiów magisterskich. Obrona pracy, oraz zaliczenie egzaminu inżynierskiego upoważnia do posługiwania się tytułem inżyniera; magisterka - pisana na koniec studiów II stopnia lub magisterskich. Obrona pracy pozwala na posługiwanie się tytułem magistra (Znasz ściągawka? Nie, zatem poznaj do tego!). Wyjątkami są: kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny i weterynaria - absolwenci studiów na takich kierunkach nie piszą prac magisterskich; praca (rozprawa) doktorska nazywana jest również dysertacją - wymagana do otrzymania stopnia naukowego doktora a także doktora habilitowanego. Praca dyplomowa przyjmuje postać dzieła liczącego od kilkudziesięciu aż do kilkuset kartek, dzielonego na rozdziały i podrozdziały. Może mieć styl tylko teoretyczny bądź może posiadać opis wykonanych eksperymentów i obserwowania natury (Wiesz o ściągawka? Nie, zatem poznaj do preparatu!). Każda koniecznie musi zawierać element, gdzie twórca samodzielnie określa a poza tym określa implikacje z wykonanych przez siebie badań. Prace dyplomowe pisane są pod kontrolą i przy pomocą promotora (na pewnych uczelniach, przykładowo na Uniwersytecie Jagiellońskim, formalnie określanego "opiekunem pracy magisterskiej").

Personal tools
Toolbox